Poštanska uputnica - O usluzi

Poštanska uputnica

Pošaljite novac na bilo koju adresu u Srbiji.

Izbor načina isplate primaocu – na adresi ili šalteru, određuje se ugovorom.

Poštanska uputnica može se poslati na dva načina:

  • elektronski – slanjem popunjenog obrasca sa podacima o pojedinačnim uputnicama na imejl postanskauputnica@posta.rs. Za elektronsko slanje uputnica, pravno lice mora imati zaključen ugovor sa Poštom;
    Format obrasca za elektronsko slanje uputnica
  • dolaskom u poštu – predajom popunjenog obrasca za elektronsko slanje uputnica. Obrazac mora biti overen pečatom pošiljaoca i potpisom ovlašćenog lica.

Prednosti:

  • Isplata u kratkom roku – prva naredna redovna dostava pošte;
  • izbor načina isplate – na adresi ili na šalteru (određuje se ugovorom);
  • lako praćenje uputnice – pozivanjem Kontakt centra na 011 3607 500 ili na sajtu Pošte;
  • pouzdanost – primena adresnog koda precizno određuje adresu primaoca i pruža apsolutnu pouzdanost dostave u kratkim rokovima.

Primena poštanskog adresnog koda (PAK), kao obaveznog dela adrese primaoca uputnice, precizno određuje adresu primaoca i omogućava apsolutnu pouzdanost dostave u kratkom roku.

Više informacija o PAK-u možete saznati na sajtu Pošte ili pozivom Kontakt centra na 0700 100 300.

Detaljnije informacije o uručenju, odnosno dostavi i isporuci na adresu

Povezane usluge i informacije