Prodaja sudskih taksenih maraka u Pošti - O usluzi

Prodaja sudskih taksenih maraka u Pošti

Uštedite vreme i novac kupovinom sudskih taksenih maraka u pošta, bez provizije.

Pravna lica sudske taksene marke mogu kupiti u pošti ili poručiti telefonom.

Sudske taksene marke koriste se za efikasnu i brzu naplatu sudskih taksi.

Za iznose do 5000 dinara, sudske takse moguće je platiti sudskim taksenim markama koje se mogu kupiti u pošti.

Kupovina sudskih taksenih maraka u poštama obavlja se bez provizije.

Sudske taksene marke u poštama, dostupne su u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 dinara. Procesuirane su kao novac, pa se u opticaju ne mogu pojaviti dve iste taksene marke, s obzirom da svaka poseduje jedinstvenu „bar-kod” numeraciju.

Sudske taksene marke dostupne su u poštama svih većih gradova u Srbiji u kojima postoje sudovi.

Spisak pošta za prodaju sudskih taksenih maraka

Sudske taksene marke ne podležu odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Načini plaćanja sudskih taksenih marki

Kao pravno lice, sudske taksene marke možete kupiti u pošti ili poručiti na telefon 011 3607 545, radnim danima od 8 do 15 časova.

Prilikom kupovine u poštama, možete platiti bezgotovinski i gotovinski.

U slučaju bezgotovinskog plaćanja:

  • zaposleni izdaje predračun na kome su navedeni svi elementi plaćanja;
  • pravno lice obavlja plaćanje;
  • pravno lice sa potvrdom o uplati odlazi na mesto izdavanja predračuna i preuzima plaćene sudske taksene marke;
  • zaposleni pravnom licu, osim sudskih taksenih marki, izdaje i Otpremnicu i Potvrdu o kupljenim sudskim taksenim markama.

U slučaju gotovinskog plaćanja:

  • pravno lice na šalteru pošte kupuje sudske taksene marke;
  • zaposleni pravnom licu, osim sudskih taksenih maraka, izdaje i Potvrdu o kupljenim sudskim taksenim markama i Gotovinski račun, po potrebi.

Povezane usluge i informacije