Komercijalni SMS

Komunicirajte sa velikim brojem korisnika. Brzo, efikasno, u kontinuitetu.

Funkcija informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja

Centar za elektronsko poslovanje Pošte

Katićeva 14-18, 11000 Beograd, PAK: 111515

011 3607 895

011 3651 412

cepp@posta.rs

Povezane usluge i informacije