Adresovana direktna pošta - O usluzi

Adresovana direktna pošta

Pošaljite Vaš reklamni materijal velikom broju korisnika.

Adresovana direktna pošta – direktna komunikacija s korisnicima.

Unapredite poslovne rezultate i komunikaciju sa postojećim i potencijalnim korisnicima Vaših proizvoda i usluga. Uštedite vreme, resurse i postignite dobre rezultate.

Pošta Srbije pravnim licima obezbeđuje posebne pogodnosti, definisane ugovorima o poslovnoj saradnji.

Adresovana direktna pošta je pismonosna pošiljka koja sadrži identične reklamne, propagandne, marketinške i oglasne poruke koje se šalju velikom broju primalaca i nemaju karakter ličnog dopisivanja.

Pošiljke se adresuju na najmanje 100 različitih adresa po predaji.

Masa adresovane direktne pošiljke je do 1kg.

Dimenzije adresovane direktne pošte odgovaraju dimenzijama pisma: zbir dužine, širine i visine – do 90 cm, s tim da najveća od tri dimenzije može biti najviše 60 cm. Najmanje dimenzije pisma su 9 x 14 cm.

Ukoliko želite povratne odgovore Vaših korisnika, koristite uslugu Plaćeni odgovor.

Napomena

Računi, fakture, finansijska stanja, poslovna korespondencija, lična prepiska, izveštaji banaka ne smatraju se adresovanom direktnom poštom.

Primeri pravilnog adresovanja

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Povezane usluge i informacije