Slanje paketa u Srbiji - O usluzi

Slanje paketa u Srbiji

Zaključite ugovor sa Poštom i odaberite jednu od namenski kreiranih usluga za biznis korisnike.

Povećajte efikasnost i smanjite troškove.

Povećajte efikasnost i smanjite troškove. Iskoristite našu distributivnu mrežu i dostupnost pošta širom Srbije u kojima možete predati pakete.

Pristupačne, pouzdane i svuda dostupne paketske usluge.

Paketske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju namenjene su svim korisnicima kojima nije prioritet kratak rok uručenja pošiljke i koji žele da na siguran i ekonomičan način pošalju robu i različite predmete primaocima, po pristupačnim cenama, sa rokom uručenja do 5 radnih dana širom Srbije.

Paket je zatvorena poštanska pošiljka, mase do 31,5 kg sa ili bez označene vrednosti, sa registrovanim prijemnim brojem.

Kod paketa sa označenom vrednošću, najveća označena vrednosti je 50.000 dinara. Usluga rukovanja paketom sa označenom vrednošću pruža se bez naknade.

Omogućena je nove usluga Običan paket, kojom možete poslati paket bez označene vrednosti, po pristupačnoj ceni.

Iskoristite mogućnost nove usluge Preuzimanje na adresi 5 i više paketa, uz pristupačnu cenu po preuzimanju.

Spisak pošta određenih za preuzimanje 5 i više paketa na adresi možete pogledati ovde. Ova usluga se zakazuje pozivom broja 011 3607 607 ili 0800 100 808.

Prijem paketa vrši se na šalterima svih pošta u Republici Srbiji, dok je uručenje, takođe, na celoj teritoriji Srbije.

Novo: Obezbeđena je SMS poruka primaocu paketa, u cilju obaveštenja o prispeću paketa za dostavu na adresi, odnosno o isporuci paketa.

Elektronsko praćenje paketa omogućeno je na sajtu Pošte.

Pravilno adresovanje paketskih pošiljaka

Zabranjeni sadržaji

U paketima je zabranjeno slati: opasne i štetne materije kao i predmete, proizvode ili supstance koji mogu ugroziti zdravlje i život ljudi i oštetiti druge poštanske pošiljke, narkotike i psihotropne supstance, materijale pornografskog ili erotskog karaktera, žive životinje, predmete piraterije, oružje i municiju i sve predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima. Takođe, u paketima je zabranjeno slanje: novca, kovanica, novčanica, drugih hartija od vrednosti, plemenitih metala i vrednih komada nakita, osim u vrednosnim pošiljkama. Ukoliko postoji osnovana sumnja da paket sadrži neke predmete čiji je prenos zabranjen zakonom, zaposleni Pošte Srbije može od osobe koja predaje paket zahtevati otvaranje radi uvida u sadržinu, kao i utvrđivanje identiteta. Pošta Srbije ima pravo da paket za koji postoji osnovana sumnja da sadrži zabranjene predmete, odbije prijem, odnosno isključi iz prenosa. Posledice slanja predmeta i robe u paketima koji su isključeni iz prenosa snosi pošiljalac.

Povezane usluge i informacije