Pravilno adresovanje - Poštanski adresni kod

Pravilno adresovanje

Pravilno adresovanje, sigurno uručenje.

Pravilno navedeni podaci na adresnoj strani pošiljke.

Pravilno adresovanje podrazumeva upisivanje tačnih adresnih podataka u pravilnom rasporedu.

Ključni element pravilnog adresovanja je navođenje Poštanskog adresnog koda (PAK), kao sastavnog dela adrese svakog stanovnika i pravnog lica na teritoriji Republike Srbije.

Pošiljalac na adresnoj strani pošiljke, jedan ispod drugog, navodi sledeće podatke:

  • titula, ime i prezime ili naziv primaoca;
  • ulica i broj, podbroj, broj stana (ili broj poštanskog pregratka, ili broj i naziv vojne pošte ili oznaka „post restant”/„poste restante”);
  • naziv naseljenog mesta (odredišta);
  • poštanski broj i naziv odredišne pošte;
  • poštanski adresni kod (PAK).

Za pošiljke koje su adresovane na „post restant”, poštanski pregradak ili na vojnu poštu, pošiljalac nije u obavezi da navede poštanski adresni kod (PAK) odredišne pošte.

Uputstvo za pravilno adresovanje i pripremu poštanskih pošiljaka za predaju Pošti

Primeri pravilno adresovanih pošiljaka

Pismo - Naselje sa dodeljenim nazivima ulica

Pismo
Naselje sa dodeljenim nazivima ulica

Pismo - Naselje sa dodeljenim nazivima ulica

Pismo
Naselje bez dodeljenih naziva ulica

Pismo - Poštanski pregradak

Pismo
Poštanski pregradak

Post-ekspres pošiljka

Post-ekspres pošiljka

Paketska pošiljka

Paketska pošiljka

Međunarodna pošiljka

Međunarodna pošiljka

Povezane usluge i informacije