Radno vreme službe, nadležne za prijem i obradu reklamacija/prigovora primljenih elektronski, je od 7.30 do 15.30 časova radnim danom (ponedeljak – petak). Reklamacije na poštanske i druge usluge, odnosno prigovori na finansijske usluge, primljeni po isteku radnog vremena službe radnim danima, subotom i nedeljom, biće uzeti u razmatranje prvog narednog radnog dana.

Podaci korisnika

Ime i prezime*
Imejl *
Telefon za kontakt
Mesto
Ulica i broj

Napomena: Adresa je obavezan podatak samo ukoliko se reklamacija/prigovor odnosi na uručenje pošiljaka na adresi korisnika (dostava) za poštanske i druge usluge, kao i na nepreuzimanje pošiljke na adresi, u okviru reklamacija na Post-ekspres usluge.

Oblast reklamacije/prigovora

Oblast interesovanja*

Usluga

Usluga*
Polje za pitanje – komentar * (maksimum 500 karaktera)
Antibot pitanje

Vaše reklamacije na poštanske i druge usluge Pošte možete uputiti i posredstvom sledećih raspoloživih kanala komunikacije:

  • u svakoj pošti,
  • u pisanoj formi, na adresu:
    Javno preduzeće „Pošta Srbije”
    Takovska 2, 11120 Beograd
    PAK: 135403

Informacije o podnošenju prigovora na finansijske usluge Pošte