Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti - O usluzi

Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti

Usluge na zahtev primaoca, pošiljaoca ili po službenoj dužnosti Pošte.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Slanje registrovane pošiljke sa povratnicom - Pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisanu potvrdu uručenja na obrascu „Povratnica”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu;
 • Izmena ili ispravka adrese primaoca;
 • Nadoslanje registrovane pošiljke  na novu adresu uključujući i „poste-restante“; „Post-restant“ je adresa koja podrazumeva uručenje paketa na šalterima pošta;
 • Vraćanje pošiljke iz prijemne pošte, pre otpreme;
 • Vraćanje pošiljke, nakon otpreme;
 • Potraživanje registrovane pošiljke;
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu vrednosne  i otkupne pošiljke;
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke (potvrda ili overena fotokopija poštanske isprave koju izdaje pošta koja je uručila pošiljku);
 • Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično“ - pošiljalac može zahtevati uslugu uručenja pošiljke isključivo primaocu, odnosno staratelju;
 • Pakovanje paketa;
 • Adresovanje pošiljaka;
 • Popunjavanje obrazaca;
 • Elektronska potvrda o uručenju pošiljke - SMS poruka (ovom uslugom omogućeno je da pošiljalac paketa bude obavešten SMS porukom o uručenju paketa;
 • Vraćanje povratne dokumentacije (ukoliko je korisnicima potrebno da im se određena dokumentacija potpisana od strane primaoca vrati, nakon uručenja paketa primaocu);
 • Izdavanje i dostavljanje potvrđenja o izvršenom uručenju paketa (ukoliko je korisnicima potrebno potvrđenje o izvršenom uručenju paketa u pisanoj formi, sa fotokopijom poštanske isprave koja se odnosi na uručenje paketa, u prilogu tog potvrđenja;
 • Preuzimanja na adresi 5 i više paketa.

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje registrovane pošiljke u pošti, van propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana;
 • Nadoslanje poštanskih pošiljaka na novu adresu, uključujući i „poste-restante“; „Post-restant“ je adresa koja podrazumeva uručenje paketa na šalterima pošta;
 • Ponovna dostava poštanskih pošiljaka;
 • Korišćenje poštanskog pregratka;
 • Dostava „poste-restante“ pošiljke na adresu;
 • Dostavljanje registrovanih poštanskih pošiljaka lično;
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke;
 • Uručenje putem paketomata.

Usluge po službenoj dužnosti

 • Vraćanje pošiljaocu neuručene registrovane pošiljke;
 • Prijem i evidentiranje punomoćja;
 • Prepakivanje pošiljke sa oštećenim sadržajem, sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke i obaveštavanje korisnika;
 • Komisijsko otvaranje i pregled sadržine pošiljke za koju se sumnja da sadrži zabranjene predmete, a na osnovu odluke nadležnog organa;
 • Čuvanje pošiljaka radi isporuke, saglasno rokovima   utvrđenim opštim uslovima (ležarina) i pakete (po danu);
 • Povraćaj više naplaćene poštarine

Više informacija o slanju paketa u Srbiji

Pravilno adresovanje paketskih pošiljaka

Zabranjeni sadržaji

Uputstvo za pakovanje

Povezane usluge i informacije