Elektronska prijemna knjiga - O usluzi

Elektronska prijemna knjiga

Unapredite poslovanje koristeći znanje i aplikativna rešenja Pošte Srbije.

Automatsko praćenje statusa za preporučena, sudska i vrednosna pisma, pakete, biznis paketi i Post-ekspres pošiljke.

Elektronska prijemna knjiga (EPK) je aplikacija Pošte, koja korisnicima omogućava ispravno opremanje i adresovanje pošiljaka, unos i transfer podataka o pošiljkama i prijemnoj pošti, sa ciljem efikasnijeg prijema pošiljaka.

U aplikaciji je omogućeno i automatsko praćenje statusa za pojedine vrste poslatih pošiljaka i to: preporučena, sudska i vrednosna pisma, paketi, biznis paketi i Post-ekspres pošiljke.

EPK omogućava efikasno adresovanje pošiljaka iz Vaše postojeće baze poslovnih partnera – omogućen je uvoz podataka u eksel (Excel) formatu, kao i pripremu i štampu svih neophodnih elemenata potrebnih prilikom opremanja pošiljaka.

Korišćenje EPK aplikacije je besplatno.

Opšti uslovi za korišćenje aplikacije

Upit sa zahtevom za korišćenje Elektronske prijemne knjige možete poslati na mejl epk@posta.rs.

Povezane usluge i informacije