Personalizovana poštanska marka - O usluzi

Personalizovana poštanska marka

Istaknite motiv personalizovane poštanske marke po želji na kovertama svih poslovnih pošiljaka.

Originalan i upečatljiv način za predstavljanje korporativnog identiteta.

Marka za pamćenje.

Predstavite korporativni identitet na originalan i upečatljiv način.

U promotivnom periodu ili tokom cele godine, na personalizovanim poštanskim markama istaknite logo, prepoznatljiv proizvod, poslovnu zgradu, jubilej ili značajne ličnosti i događaje.

Personalizovana poštanska marka štampa se na specijalnom papiru.

Sadrži obavezne elemente poštanske marke – nominalnu vrednost, naziv zemlje, godinu izdanja i istovetan način zupčanja.

Najmanja količina za poručivanje je 200 komada.

Plaćanje se obavlja avansno na osnovu predračuna, po potpisivanju ugovora.

Personalizovanu poštansku marku možete podići u pošti, 20 dana od dana uplate.

Zahtev za izradu personalizovane poštanske marke možete poslati elektronski na srbijamarka@posta.rs.

Napomena

Motiv na personalizovanoj poštanskoj marki mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju, Zakonom o informisanju, Zakonom o zaštiti konkurencije i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Povezane usluge i informacije