PostFin porudžbine - O usluzi

PostFin porudžbine

Ubrzajte i proširite mogućnosti za poručivanja Vaših proizvoda.

Jednostavan način da ubrzate poručivanje i distribuciju proizvoda sa Vašeg sajta.

Pravnim licima koja se bave prodajom, Pošta pruža uslugu efikasnog poručivanja, uplate i dostave proizvoda na adresu kupca.

Osnovne prednosti ovakvog vida prodaje i distribucije su:

  • dostupnost i brzina – poručivanjem na šalterima pošta;
  • elektronsko dostavljanje informacija o plaćenim proizvodima;
  • brz prenos sredstava na račun pravnog lica;
  • kratki rokovi za dostavu robe na adresu kupca;
  • dodatne usluge pakovanja i adresovanja robe.

Povezane usluge i informacije