Elektronska prijemna knjiga

Unapredite poslovanje koristeći znanje i aplikativna rešenja Pošte Srbije.

Funkcija usluga

Sektor za pismonosne usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 200

epk@posta.rs

Sektor za prodaju i marketing

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 210

epk@posta.rs

Sektor za ekspres i paketske usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 236
011 3718 233

epk@posta.rs

Povezane usluge i informacije