Дописница - Најчешћа питања

Дописница

Писмоносна пошиљка масе до 20 г, без омота.

Да. Пошиљке у међунардоном поштанском саобраћају пошиљалац предаје отворене да би запослени Поште у присуству пошиљаоца извршио царински надзор и девизну контролу.

Уколико писмоносне пошиљке садрже царинску робу, обавезно се отпремају пошти царињења ради подношења на царински преглед. У пошти се ове пошиљке могу примити искључиво као регистроване писмоносне пошиљке.

Пошиљалац је у обавези да попуни прописан број примерака обрасца „Царинска декларација (CN 23)” и образац „Царинска декларација (CN 22)“, који се добијају на шалтеру поште.

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације