Дописница - Рокови

Дописница

Писмоносна пошиљка масе до 20 г, без омота.

За пошиљке у међународном поштанском саобраћају не постоје гарантовани рокови уручења.

Рокови преноса писмоносних пошиљака за иностранство

Повезане услуге и информације