Жене предузетнице

Жене предузетнице

Права жена на правом месту

#НајбољеТекДолази

Конкурс „100 успешних пословних жена“

Позивамо даме оснивачице или законске заступнице, малих предузећа, удружења и друго, да се пријаве на Конкурс и освоје јединствену прилику да представе своје пословање на више места у поштама широм Србије, као и да унапреде своје пословање кроз бесплатну едукацију – радионице на различите теме од значаја за пословање.

Велики конкурс Поштe Србије „100 успешних пословних жена“ траје од 8. марта до 8. априла 2024. године.

Основни услови за учешће:

  1. Попуњени подаци у пријавној форми на сајту Поште preduzetnice.posta.rs ;
  2. Право да се пријаве на Национални конкурс имају жене:

    предузетнице / законске заступнице или оснивачице привредног друштва разврстаног у мало правно лице, укључујући и земљорадничке задруге, установе или друго правно лице које обавља пољопривредну и другу производњу, односно обавља прераду пољопривредних производа, односно обавља друге непољопривредне активности (рурални туризам, стари занати и сл.), као и председнице удружења и носиоци пољопривредног газдинства;

  3. Регистрација у одговарајућем регистру извршена најмање годину дана пре дана пријаве на Конкурс или да је газдинство у активном статусу;

  4. Измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

Све услове Конкурса прочитајте овде.

Пријавите се, представите своје пословање, а ми ћемо 100 дама наградити бесплатним огласним простором у више пошта у земљи и бесплатном едукацијом кроз учествовање на радионицама на различите теме од значаја за унапређење пословања.

Пoпуните Форму за пријаву.

За све додатне информације, пишите нам на konkurspreduzetnice@posta.rs .