Mali paket - Carinska procedura

Mali paket

Namenjen slanju robe i predmeta mase do 2 kg u inostranstvo.

Slanje pošiljaka i carinska procedura

Ukoliko šaljete uzorke, reklamni materijal ili robu komercijalnog karaktera, pošiljka se obavezno podnosi na carinski pregled.

Prilikom predaje u pošti, ove pošiljke se predaju otvorene.

Postoji nekoliko načina da obavite carinsku proceduru.

Predaja pošiljaka sa reklamnim materijalom i uzorcima

Pošiljke koje sadrže reklamni materijal i uzorke, mogu se predati u svim poštama. Uz pošiljku se predaje i „Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka”, kojoj se prilaže profaktura ili neka druga komercijalna, službena ili knjigovodstvena isprava.

Angažujte Poštu da Vas zastupa pri carinskom postupku

Koristite uslugu Post-šped za posredovanje u carinskom postupku.

Korisnici ove usluge pošiljke mogu predati u svim poštama.

Predaja pošiljaka kada se carinski postupak obavlja samostalno

Pošiljke koje sadrže robu komercijalnog karaktera predaju se uz „JCI” obrazac radi sprovođenja carinskog postupka, isključivo u poštama carinjenja, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Predaja pošiljaka po završenom carinskom postupku

Pošiljke za koje je obavljen carinski postupak, mogu se predati u svim poštama, istog dana po obavljenom postupku, uz „JCI” obrazac.

 

Povezane usluge i informacije