Post-ekspres (Post Express) – brza pošta

Kažite gde, kažite kada – imate saradnika za uspeh.

Funkcija usluga

Sektor za ekspres i paketske usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Post-ekspres Pozivni centar:
0800 100 808
011 3 607 607

usluge@posta.rs

Povezane usluge i informacije