Kataloška prodaja – paket usluga - Kontakt

Kataloška prodaja – paket usluga

Sigurna prodaja u svakom domu.

Funkcija usluga

Sektor za pismonosne, ekspres, paketske i logističke usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 131

pismonosneusluge@posta.rs
paketskeusluge@jp.ptt.rs

Sektor za prodaju

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 221

prodaja@posta.rs

Povezane usluge i informacije