Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat - O usluzi

Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat

Jedinstven na tržištu.

Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat, koristiti se za kreiranje i validaciju elektronskog pečata.

Sertifikaciono telo Pošte proširilo je asortiman svojih usluga uvođenjem novog, jedinstvenog na tržištu, kvalifikovanog sertifikata za elektronaki pečat.

Kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat, koristiti se za kreiranje i validaciju elektronskog pečata. Namenjen je novim elektronskim servisima u kojima se pravnim licima i državnim organima omogućava da pečat pravnog lica/državnog organa zamene kvalifikovanim elektronskim pečatom.

Postupak izdavanja

Pravnim licima/državnim organima kvalifikovani sertifikat za elektronski pečat se izdaje na osnovu ugovora koji zaključe sa Sertifikacionim telom Pošte.                                                                                                                                 

Više o izdavanju kvalifikovanog sertifikata za elektronski pečat

Za dodatne informacije posetite sajt Sertifikacionog tela Pošte.

Povezane usluge i informacije