Слање телеграма у Србији

Пренос телеграма обавља се на територији целе Србије.

Функција услуга

Слање телеграма са фиксног телефона оператера „Телеком Србија“
1961

Сектор за писмоносне услуге

Служба за електронске услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 130
011 3718 198
011 3718 199

usluge@posta.rs

Повезане услуге и информације