Sekogram

Pošaljite Vaš materijal u inostranstvo slepim i slabovidim osobama.

Funkcija usluga

Sektor za pismonosne usluge

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 131
0700100300

usluge@posta.rs

Sektor za prodaju i marketing

Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

011 3718 210
011 3718 220
011 3718 221
011 3719 206

usluge@posta.rs

Povezane usluge i informacije