Direktna pošta - Rokovi

Direktna pošta

Pošaljite promotivni materijal, reklamne uzorke, obaveštenje ili upitnik za anketu.

Uručenje pošiljaka direktne pošte obavlja se ubacivanjem u kućne sandučiće i poštanske pregratke u roku koji ne može biti duži od pet (5) radnih dana, računajući od narednog dana od dana prijema pošiljaka.

U rokove uručenja ne računaju se: dan prijema pošiljke, dani kada pošta ne radi ili kada ne obavlja dostavu pošiljaka i dani državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Povezane usluge i informacije