Писмо

Ваше писмо уручујемо за 2 радна дана на ужем, а максимално за 5 радних дана на најширем доставном подручју поште.

Функција услуга

Сектор за писмоносне услуге

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 131
0700100300

usluge@posta.rs

Сектор за продају и маркетинг

Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403

011 3718 210
011 3718 220
011 3718 221
011 3719 208

usluge@posta.rs

Повезане услуге и информације