Слање пакета у Србији

Пошаљите пакет из најближе поште. Стижемо до сваког места у Србији.

Паковање мора одговарати маси, облику, садржају, величини и означеној вредности пошиљке.

Пакет се може упаковати у омот, кутију, сандук или врећу и унакрсно повезати канапом одговарајуће јачине, уколико облик дозвољава. Пошиљалац је одговоран за правилно паковање садржине и затварање пакета и дужан је да адекватним паковањем заштити садржај од оштећења. За пакете који садрже ломљиве материје, течности, прашкове или топиве материје, дефинисани су посебни прописи у погледу паковања.

Пакетску амбалажу за опште и посебне намене можете купити у пошти.

Пакет можете упаковати у сопствену амбалажу (омот, кутија за паковање, сандук, врећа) или у оригиналну пакетску амбалажу, опште и посебне намене, различитих облика и димензија, купљену у поштама. Амбалажа за паковање за посебне намене од трослојног картона, предвиђена је за паковање боца, пројеката, слика, календара и сл.

Вредност пакета означава се на адресници пакета, која прати пакет од пријема до уручења.

Најмање димензије адресне стране пакета су 9 x 14 цм.

Збир дужине и обима пакета на најширем месту попречно може бити највише 300 цм, с тим да највећа димензија може бити до 150 цм, осим када је у питању гломазан пакет. Гломазан пакет је сваки пакет чије димензије прелазе наведене димензије, као и онај који се због облика или структуре не може сложити и преносити са осталим пакетима и мора се примити посебном услугом као Издвојени пакет.

Повезане услуге и информације