Слање пакета у Србији

Пошаљите пакет из најближе поште. Стижемо до сваког места у Србији.

Пакет може бити масе до 31,5 кг.

Брзе, поуздане, свуда доступне. Користите пакетске услуге Поште Србије за пренос робе и других предмета.

Пакет је затворена пошиљка која садржи робу и друге предмете, са означеном вредношћу и регистрованим бројем пријема.

Пошаљите пакет масе до 31,5 кг из најближе поште, највеће означене вредности до 50.000 динара.

Сваки пакет мора да садржи пуне адресе пошиљаоца и примаоца које се исписују на адресници пакета.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

Пошта не прима пакете који садрже експлозивне и лако запаљиве материјале, опојне дроге, живе животиње, метални новац, новчанице, хартије од вредности, путничке чекове, платину, злато или сребро, накит, драго камење и друге драгоцене предмете, као и преписку која се размењује између лица која нису пошиљалац или прималац (или лица која са њим станују), изузимајући архивски материјал. Такође је забрањено слати робу и предмете чији је пренос забрањен прописима.

Повезане услуге и информације