Слање пакета у Србији

Пошаљите пакет из најближе поште. Стижемо до сваког места у Србији.

Пакет може бити масе до 31,5 кг.

Брзе, поуздане, свуда доступне. Користите пакетске услуге Поште Србије за пренос робе и других предмета.

Пакет је затворена пошиљка која садржи робу и друге предмете, са и без означене вредности, са регистрованим пријемним бројем.

Пошаљите пакет масе до 31,5 кг из најближе поште, највеће означене вредности до 50.000 динара.

Сваки пакет мора да садржи пуне адресе пошиљаоца и примаоца које се исписују на адресници пакета.

Електронско праћење пакета омогућено је на сајту Поште.

Правилно адресовање пакетских пошиљака

Забрањени садржаји

У пакетима је забрањено слати: опасне и штетне материје као и предмете, производе или супстанце који могу угрозити здравље и живот људи и оштетити друге поштанске пошиљке, наркотике и психотропне супстанце, материјале порнографског или еротског карактера, живе животиње, предмете пиратерије, оружје и муницију и све предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима. Такође, у пакетима је забрањено слање: новца, кованица, новчаница, других хартија од вредности, племенитих метала и вредних комада накита, осим у вредносним пошиљкама. Уколико постоји основана сумња да пакет садржи неке предмете чији је пренос забрањен законом, запослени Поште Србије може од особе која предаје пакет захтевати отварање ради увида у садржину, као и утврђивање идентитета. Пошта Србије има право да пакет за који постоји основана сумња да садржи забрањене предмете, одбије пријем, односно искључи из преноса.

Повезане услуге и информације