Western Union новчана дознака - О услузи

Western Union новчана дознака

Међународни трансфер новца.

Услуге Western Union новчане дознаке пружају се у поштама широм Србије.

Western Union новчана дознака представља услугу брзог трансфера новца из Србије у иностранство или из иностранства у Србију.

Пошта Србије пружа услуге Western Union-а искључиво у динарима.

Конверзија у динаре обавља се по курсу који примењује компанија Western Union-а.

Накнаду за слање новца плаћа пошиљалац.

Пошта Србије пружа услуге Western Union новчане дознаке као заступник платне институције компаније Тенфоре д.о.о. Београд (Решење Народне банке Србије бр. 7482 од 08.10.2015. године). Компанија Тенфоре д.о.о. Београд је платна институција у складу са дозволом Народне банке Србије (Решење бр. 83 од 28.9.2015. године).

Списак пошта које обављају Western Union услуге

Слање новца у иностранство

Уплата новца у динарима може се обавити на шалтеру најближе поште која пружа услуге Western Union-а.

За подизање новца у иностранству уз важећи лични идентификациони документ, потребно је да прималац саопшти следеће податке: контролни број новчане дознаке (MTCN), уплаћени износ, име и презиме особе која је послала новац, земљу из које је новац послат.

Пријем новца из иностранства

Услуга исплате новца послатог из иностранства на шалтерима пошта. Новац је доступан у року од неколико минута након слања.

За подизање новца у Пошти Србије, уз важећи лични идентификациони документ, потребно је да прималац саопшти следеће податке: контролни број новчане дознаке (MTCN), очекивани износ за исплату, име и презиме пошиљаоца, земљу одакле је новац послат.

Обавештење о прикупљању и обради података о личности

Повезане услуге и информације