Мали пакет - Рокови

Мали пакет

Намењен слању робе и предмета масе до 2 кг у иностранство.

За пошиљке у међународном поштанском саобраћају не постоје гарантовани рокови уручења.

Рокови преноса писмоносних пошиљака за иностранство.

Повезане услуге и информације