Slanje paketa u inostranstvo - Uputstvo za pakovanje

Slanje paketa u inostranstvo

Slanje paketa u inostranstvo iz najbliže pošte, po pristupačnim cenama.

Na paketu moraju biti naznačene masa i adresa pošiljaoca i primaoca.

Dimenzije i masa paketa za inostranstvo zavise od uslova ovlašćenog poštanskog operatora odredišne zemlje.

Pakovanje mora odgovarati masi, obliku, prirodi sadržine, veličini, označenoj vrednosti, kao i načinu i dužini trajanja prenosa.

Paket se može upakovati u sopstvenu ambalažu (omot, kutija, sanduk, vreća) ili u originalnu paketsku ambalažu, opšte i posebne namene, različitih oblika i dimenzija, kupljenu u poštama. Paketska ambalaža za posebne namene od troslojnog kartona, predviđena je za pakovanje boca, projekata, slika, kalendara i sl.

Paketsku ambalažu opšte i posebne namene možete kupiti u pošti.

Prilikom predaje paketa u pošti, paket se predaje otvoren. Nakon obavljene kontrole sadržine paketa, u smislu carinske i devizne kontrole, pošiljalac zatvara paket.

Pošljalac je odgovoran za pravilno pakovanje i zatvaranje paketa. Pakovanje i zatvaranje moraju da zaštite sadržinu, tako da se ne može oštetiti pritiskom i uzastopnim rukovanjima. Na pakovanju ili na omotu potrebno je ostaviti dovoljno prostora za ispisivanje službenih oznaka i poštanske nalepnice.

Posebna pakovanja

Predmeti od stakla i ostali lomljivi predmeti (predmeti od keramike, električna i računarska oprema i dr.) treba da budu zapakovani u tvrdoj kutiji, ispunjenoj odgovarajućim zaštitnim materijalom, odnosno obmotani zaštitnim materijalom i upakovani u tvrde kartone, kada oblik predmeta ne dozvoljava pakovanje u kutiju, tako da se spreči svako trenje ili udaranje tokom transporta, bilo između predmeta uzajamno, ili između predmeta i zidova kutije, i obezbedi puna sigurnost sadržaja pošiljke u prenosu. Pakete koji sadrže predmete od stakla i ostale lomljive predmete čiji sadržaj zahteva posebnu pažnju prilikom prijema, prerade, prevoza i uručenja, pošiljalac je dužan da preda kao izdvojene pakete odnosno kao pakete sa uslugom Lomljivo (ukoliko odredišni poštanski operator prihvata pakete sa ovom uslugom).

Tečnosti treba da budu zatvorene u potpuno nepromočive posude. Svaka posuda se stavlja u specijalno tvrdu kutiju u kojoj se nalazi odgovarajući zaštitni materijal za upijanje tečnosti u slučaju oštećenja posude. Poklopac kutije se čvrsto zatvara tako da ne može da se otvori.

Masne i teško topive materije (maziva, tekući sapun, kreme, smola i sl.) moraju biti zatvorene u prvo pakovanje (kutija, platnena vreća ili plastična vreća), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog materijala ili nekog drugog materijala kako bi se sprečilo isticanje sadržaja.

Razne vrste suvih praškova moraju biti upakovane u posudu (vreću, kutiju od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala ili od kartona).

Povezane usluge i informacije