Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis - O usluzi

Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis

Poslujte elektronski, jednostavno i pouzdano.

Kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis imaju isto pravno dejstvo kao svojeručni potpis.

Poručite Kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis na sajtu Sertifikacionog tela Pošte.

Besplatnu dostavu za Vas obavlja Post-ekspres.

Kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis koriste se za kreiranje i validaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa i ima isto pravno dejstvo kao svojeručni potpis.

Najznačajnija polja primene:

  • elektronska uprava (e-Government);
  • elektronsko bankarstvo (e-Banking);
  • elektronska trgovina (e-Commerce).

Više o primeni Kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis

Postupak izdavanja za fizička lica

Za dodatne informacije posetite sajt Sertifikacionog tela Pošte.

Povezane usluge i informacije