PostNet uputnica - O usluzi

PostNet uputnica

Najbrži transfer novca u Srbiji.

Novac je dostupan primaocu odmah nakon uplate.

Novac je dostupan primaocu odmah nakon uplate.

Prednosti

  • Brzina – novac je dostupan odmah nakon uplate;
  • dostupnost – mogućnost isplate na šalteru u svakoj pošti;
  • Komunikacija-besplatno obaveštenje o uplati putem VIBER aplikacije ili SMS poruke , sa brojem uputnice i informacijama o podizanju;
  • lako praćenje – informacije o statusu mogu se dobiti pozivom Kontakt centra 011 3607 500, na sajtu Pošte ili slanjem SMS-a na broj 2377 u formatu: PUSTA (razmak) broj PostNet uputnice;
  • mogućnost isplate na željenoj adresi.

Povezane usluge i informacije