RIA novčana doznaka - O usluzi

RIA novčana doznaka

Jednostavan i siguran način za međunarodni prenos novca po pristupačnim cenama.

RIA novčana doznaka pruža se u ovlašćenim poštama.

RIA novčana doznaka je usluga slanja i prijema novca u inostranstvo ili iz inostranstva. Usluge slanja i prijema novca obavljaju se u gotovom novcu, u valuti dinar, na šalterima  ovlašćenih pošta.

Spisak pošta koje obavljaju uslugu RIA novčana doznaka

Slanje novca RIA novčanom doznakom

Uslugu slanja novca RIA novčanom doznakom Pošta pruža u dinarima, na šalterima ovlašćenih pošta. Naknadu za uslugu slanja doznake plaća pošiljalac, u skladu sa cenovnikom za RIA novčanu doznaku.

Prilikom slanja doznake, uplaćeni iznos preračunava se u valutu isplate za odredišnu državu, po RIA kursu, u trenutku uplate doznake.

Pošiljalac je u obavezi da obavesti primaoca o slanju doznake i saopšti mu podatke o: kontrolnom broju doznake, imenu i prezimenu pošiljaoca, zemlji slanja i  poslatom iznosu. Na osnovu dobijenih podataka od primaoca i identifikacionog dokumenta novac se isplaćuje naznačenom primaocu.

Limit za slanje po novčanoj doznaci iznosi 580.000,00 dinara.

Prijem novca RIA novčanom doznakom

Usluga prijema novca RIA novčanom doznakom omogućava isplatu novca na šalterima pošta u roku od najviše 10 minuta nakon uplate. Primalac ne plaća naknadu za prijem doznake.

Isplata se obavlja nakon identifikacije primaoca na osnovu važeće lične isprave. Tom prilikom primalac saopštava: kontrolni broj doznake, očekivani iznos za isplatu, ime i prezime pošiljaoca, kao i zemlju odakle je novac poslat.

Isplata doznake obavlja se u dinarskoj protivvrednosti, po RIA kursu u trenutku uplate doznake u inostranstvu.

Ukoliko je transfer raspoloživ za isplatu u valuti različitoj od dinara, Pošta može ponuditi isplatu novca u dinarskoj protivvrednosti, ukoliko se korisnik slaže sa ponuđenim uslovima isplate.

Prigovori

Korisnik je u mogućnosti da podnese prigovor elektronski, na imejl adresu brigaokorisnicima@posta.rs, poštom, na adresu: Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd, Funkcija usluga, Takovska 2, Beograd, PAK 135403, na internet stranici Pošte ili u bilo kojoj pošti popunjavanjem odgovarajućeg obrasca.

Povezane usluge i informacije