Srećni događaji - O usluzi

Srećni događaji

Lokacije za predaju oglasnih poruka za objavu u dnevnom listu „Politika” sada su dostupne u gradovima širom Srbije.

Predaja zahteva za objavu oglasnih čestitki u dnevnom listu „Politika” na šalterima 86 pošta.

U poštama se mogu predati i zahtevi za objavu oglasnih poruka kojima se čestitaju važni događaji kao što su krštenje, diplomiranje, godišnjica braka, rođendan, venčanje, slava, rođenje, punoletstvo ili polazak u školu.

Univerzalnom čestitkom čestitaju se događaji koji nisu obuhvaćeni nabrojanim tematskim celinama: useljenje, odlazak u vojsku, odlazak u inostranstvo i drugi privatni ili poslovni uspesi.

Dimenzije oglasne poruke, koja može sadržati do 15 reči, su 40 x 44 mm.

Vreme prijema

Oglasne poruke mogu se predati na šalterima 86 pošta u Srbiji.

Spisak pošta za predaju oglasnih poruka

Pronađite poštu

Prijem zahteva obavlja se u sledećim terminima:

  • ponedeljak – petak, za redovni broj (sutrašnji broj),
    za izdanje Srbija – do 11:30 časova,
    za izdanje Beograd – do 14:30 časova;

U ostalim slučajevima (zahtevi za objavljivanje oglasnih poruka za period posle sutrašnjeg broja), prijem se obavlja u okviru radnog vremena pošta.

Povezane usluge i informacije