Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti - O usluzi

Dopunske usluge i usluge po službenoj dužnosti

Usluge koje Pošta obavlja na zahtev korisnika ili po službenoj dužnosti.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Slanje registrovane pošiljke sa povratnicom - Pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisanu potvrdu uručenja na obrascu „Povratnica”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu.
 • Uručenje pošiljke sa oznakom „Lično“ - „Pošiljalac može zahtevati uslugu uručenja pošiljke isključivo primaocu, odnosno staratelju, koja mora imati uočljivu nalepnicu ili ispisanu oznaku „Lično” u levom gornjem uglu adresne strane.“
 • „Elektronska potvrda o uručenju pošiljke - SMS poruka“ - Ovom uslugom omogućeno je da pošiljalac bude obavešeten SMS-om o uručenju pošiljke i/ili da primalac bude obavešten SMS-om o njenom prispeću
 • Izmena ili ispravka adrese primaoca,
 • Nadoslanje registrovane pošiljke na novu adresu uključujući i „poste-restante“, osim sudskih pisama,
 • Vraćanje pošiljke iz prijemne pošte pre otpreme,
 • Vraćanje registrovane pošiljke, nakon otpreme,
 • Potraživanje registrovane pošiljke,
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu vrednosne i otkupne pošiljke,
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke,
 • Pakovanje i adresovanje pošiljke, popunjavanje obrasca.

Usluge po zahtevu primaoca

 • Čuvanje poštanskih pošiljaka, osim sudskih pisama, u pošti van propisanih rokova, ali ne duže od 30 dana,
 • Nadoslanje poštanskih pošiljaka na novu adresu uključujući i „poste-restante“, osim sudskih pisama,
 • Dostava „poste-restante“ pošiljke na adresu
  *poste-restante ” je adresa koja podrazumeva uručenje pošiljaka na šalterima pošta.
 • Dostavljanje registrovanih poštanskih pošiljaka lično,
 • Ponovno dostava poštanskih pošiljaka,
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje registrovane pošiljke,
 • Korišćenje poštanskog pregratka.

Usluge po službenoj dužnosti

Usluge koje Pošta obavlja bez zahteva pošiljaoca ili primaoca.

 • Vraćanje pošiljaocu neuručene pošiljke,
 • Prijem i evidentiranje punomoćja,
 • Prepakivanje pošiljaka sa oštećenim sadržajem, sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke i obaveštavanje korisnika,
 • Komisijsko otvaranje i pregled sadržine pošiljke za koju se sumnja da sadrži zabranjene predmete, a na osnovu odluke nadležnog organa,
 • Čuvanje pošiljke radi isporuke, saglasno rokovima utvrđenim opštim uslovima (ležarina),
 • Prenos neregistrovanog pisma ili dopisnice za koje nije plaćena ili je nedovoljno plaćena poštarina,
 • Povraćaj više naplaćene poštarine.

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Primeri pravilnog adresovanja

Povezane usluge i informacije

 • Pismo

  Pošaljite pismo mase do 2 kg iz najbliže pošte.

 • Tiskovina

  Pismonosna pošiljka za slanje štampanih sadržaja do 5 kg.

 • Pronađite poštu

  Pronađite najbližu poštu u Vašem okruženju.

 • Pronađite PAK

  Saznajte poštanski adresni kod za svaku adresu u Srbiji.

 • Pratite pošiljku

  Informišite se gde se u svakom trenutku nalazi Vaša pošiljka.