Slanje paketa u Srbiji - O usluzi

Slanje paketa u Srbiji

Pošaljite paket iz najbliže pošte. Stižemo do svakog mesta u Srbiji.

Paket može biti mase do 31,5 kg.

Pristupačne, pouzdane i svuda dostupne paketske usluge.

Paketske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju namenjene su svim korisnicima kojima nije prioritet kratak rok uručenja pošiljke i koji žele da na siguran i ekonomičan način pošalju robu i različite predmete primaocima, po pristupačnim cenama, sa rokom uručenja do 5 radnih dana širom Srbije.

Paket je zatvorena poštanska pošiljka, mase do 31,5 kg sa ili bez označene vrednosti, sa registrovanim prijemnim brojem.

Kod paketa sa označenom vrednošću, najveća označena vrednost je 50.000 dinara. Usluga rukovanja paketom sa označenom vrednošću pruža se bez naknade.

Omogućena je nova usluga Običan paket, kojom možete poslati paket bez označene vrednosti, po pristupačnoj ceni.

Prijem paketa vrši se na šalterima svih pošta u Republici Srbiji, dok je uručenje, takođe, na celoj teritoriji Republike Srbije.

Po izboru pošiljaoca, poštarinu za prenos paketa može platiti primalac paketa.

Iskoristite mogućnost nove usluge „Preuzimanje na adresi 5 i više paketa“, u određenim poštama, uz pristupačnu cenu po preuzimanju.

Spisak pošta određenih za preuzimanje 5 i više paketa na adresi možete pogledati ovde. Ova usluga se zakazuje pozivom broja 011 3607 607 ili 0800 100 808.

Novo: Obezbeđena je SMS poruka primaocu paketa, u cilju obaveštenja o prispeću paketa za dostavu na adresi, odnosno o isporuci paketa.

Elektronsko praćenje paketa omogućeno je na sajtu Pošte.

Pravilno adresovanje paketskih pošiljaka

Zabranjeni sadržaji

U paketima je zabranjeno slati: opasne i štetne materije kao i predmete, proizvode ili supstance koji mogu ugroziti zdravlje i život ljudi i oštetiti druge poštanske pošiljke, narkotike i psihotropne supstance, materijale pornografskog ili erotskog karaktera, žive životinje, predmete piraterije, oružje i municiju i sve predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima. Takođe, u paketima je zabranjeno slanje: novca, kovanica, novčanica, drugih hartija od vrednosti, plemenitih metala i vrednih komada nakita, osim u vrednosnim pošiljkama. Ukoliko postoji osnovana sumnja da paket sadrži neke predmete čiji je prenos zabranjen zakonom, zaposleni Pošte Srbije može od osobe koja predaje paket zahtevati otvaranje radi uvida u sadržinu, kao i utvrđivanje identiteta. Pošta Srbije ima pravo da paket za koji postoji osnovana sumnja da sadrži zabranjene predmete, odbije prijem, odnosno isključi iz prenosa.

Povezane usluge i informacije