Personalizovana poštanska marka - O usluzi

Personalizovana poštanska marka

Marka za Vaš trenutak.

Sačuvajte važne uspomene na personalizovanoj poštanskoj marki.

Kreirajte svoju ličnu poštansku marku sa željenim motivima. Obeležite značajan događaj – rođenje, venčanje, rođendan, proslavu punoletstvo ili profesionalni uspeh.

Sačuvajte uspomene na važne trenutke, draga lica ili omiljena putovanja.

Personalizovana poštanska marka štampa se na specijalnom papiru.

Sadrži obavezne elemente poštanske marke – nominalnu vrednost, naziv zemlje, godinu izdanja i istovetan način zupčanja.

Najmanja količina za poručivanje je 200 komada.

Plaćanje se obavlja avansno, na osnovu predračuna, po potpisivanju ugovora.

Personalizovanu poštansku marku možete podići u pošti, 20 dana od dana uplate.

Zahtev za izradu personalizovane poštanske marke možete poslati elektronski na srbijamarka@posta.rs.

Napomena

Motiv na personalizovanoj poštanskoj marki mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju, Zakonom o informisanju, Zakonom o zaštiti konkurencije i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Povezane usluge i informacije