Prodaja sudskih taksenih maraka u Pošti - O usluzi

Prodaja sudskih taksenih maraka u Pošti

Uštedite vreme i novac kupovinom sudskih taksenih maraka u pošta, bez provizije.

Sudske taksene marke bez provizije dostupne su u poštama svih većih gradova.

Sudske taksene marke namenjene su efikasnoj i brzoj naplati sudskih taksi građana.

Za iznose do 5000 dinara, sudske takse moguće je platiti sudskim taksenim markama koje se mogu kupiti u pošti.

Kupovina sudskih taksenih maraka u poštama obavlja se bez provizije.

Sudske taksene marke u poštama, dostupne su u apoenima od 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 dinara. Procesuirane su kao novac, pa se u opticaju ne mogu pojaviti dve iste taksene marke, s obzirom da svaka poseduje jedinstvenu „bar-kod” numeraciju.

Sudske taksene marke dostupne su u poštama svih većih gradova u Srbiji u kojima postoje sudovi.

Spisak pošta za prodaju sudskih taksenih maraka

Sudske taksene marke ne podležu odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Povezane usluge i informacije