Slanje telegrama u Srbiji - O usluzi

Slanje telegrama u Srbiji

Prenos telegrama obavlja se na teritoriji cele Srbije.

Telegram možete predati u pošti ili saopštiti telefonom.

Telegram je pisano saopštenje  koje korisnik može predati u pošti ili saopštiti telefonom.

Za slanje telegrama sa mobilnog postpejd broja i fiksnog broja operatora „Telekom Srbija“, pozovite broj 1961.

Napomena

Za sada nije omogućeno slanje telegrama pozivanjem sa fiksnih i mobilnih brojeva drugih operatora.

Telegram može da sadrži maksimalno 800 karaktera (slova, brojevi i znaci, uključujući i razmake). Ukoliko se predaje u pošti, telegram mora biti ispisan ćirilicom ili latinicom, jasno i čitko.

Adresa primaoca mora da sadrži sve potrebne elemente koji nedvosmisleno određuju primaoca i omogućavaju brzo i pravilno uručenje.

Zabranjen je prijem telegrama čiji se sadržaj odnosi na nasilno rušenje ustavnog poretka, izazivanje nacionalne, rasne, verske i druge netrpeljivosti ili mržnje, kao ni onaj koji je usmeren protiv čovečnosti i međunarodnog prava, života i tela, časti i ugleda i opšte bezbednosti i imovine.

Elektronsko praćenje telegrama omogućeno je na sajtu Pošte.

Informacije o statusu telegrama takođe se mogu dobiti pozivanjem Kontakt centra na 0700 100 300 ili slanjem SMS poruke na broj 2377, u formatu: TGSTA_jedinstveni broj telegrama.

Povezane usluge i informacije