Express Mail Service (EMS) - Najčešća pitanja

Express Mail Service (EMS)

Brzi prenos pošiljaka u preko 60 zemalja sveta, po povoljnim cenama.

EMS pošiljke su registrovane poštanske pošiljke bez označene vrednosti i bez posebnih usluga, mase do 30 kg.

EMS (Express Mail Service) je usluga koja omogućava najkraći mogući vremenski period prenosa pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, po pristupačnim cenama.

Pošiljke se uručuju u najkraćem mogućem vremenskom periodu.

Očekivana vremena prenosa pošiljaka

U očekivano vreme prenosa se ne računa dan prijema pošiljke, subota, nedelja i dani državnih i verskih praznika, koji se praznuju neradno kako u Republici Srbiji, tako i u odredišnoj zemlji. U očekivano vreme prenosa ne ulazi vreme eventualnog zadržavanja pošiljke na carini.

EMS pošiljke mogu sadržati dokumenta, robu i druge predmete osim onih za koje važe zakonske zabrane Svetskog poštanskog saveza i zakonodavstva odredišnih zemalja.

U EMS pošiljkama zabranjen je prenos: metalnog novca, novčanica i vrednosnica koje glase na donosioca, putničkih čekova, piraterijskog materijala, plemenitih metala, dragog kamenja, živih životinja, opojnih droga, psihotropnih materija, sablažnjivih i nemoralnih predmeta, otrovnih i materija sa nagrizajućim svojstvima, eksplozivnih, zapaljivih, radioaktivnih i ostalih opasnih materija, oružja i municije, predmeta čiji je prenos zabranjen propisima Republike Srbije, predmeta čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji, kao i predmeta koji po prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za zaposlene koji rukuju pošiljkom i premeta koji mogu oštetiti druge poštanske pošiljke ili poštansku opremu i sredstva koja se koriste pri rukovanju sa pošiljkom.

EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju predaju se otvorene.

Ne, poštarinu za prenos plaća isključivo pošiljalac prilikom predaje EMS pošiljke.

EMS pošiljka u međunarodnom poštanskom saobraćaju je usluga koja omogućava najkraći mogući period prenosa pošiljaka i s tim u vezi, rokovi prenosa nisu garantovani.

U EMS pošiljkama u međunarodnom poštanskom saobraćaju ne može se slati novac, s obzirom da EMS pošiljka ne može imati posebnu uslugu Vrednosna pošiljka.

EMS pošiljke mogu se pratiti na sajtu Pošte, preko Track&Trace sistema dostavnih operatora, ili pozivanjem Kontakt centra na 0800 100 808 i 011 3 607 607, radnim danima od 8 do 18 časova i subotom od 8 do 15 časova.

EMS pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju, ne mogu se predati kao pošiljke sa otkupninom i označenom vrednošću.

EMS pošiljku možete poslati sa Vaše adrese, pozivom Post-ekspres Kontakt centra na 0800 100 808 ili 011 3607 607. Na ovaj način omogućeno je slanje dokumenata mase do 500 g. EMS pošiljke koje sadrže dokumenta mase veće od 500 g ili predmete i robu, predaju se na šalterima pošte. Slanje EMS pošiljaka kurirskom službom možete zahtevati posredstvom Post-ekspres Kontakt centra na adresi koju Vi odredite, i to iz određenog broja mesta.

Spisak mesta za slanje EMS pošiljaka kurirskom službom

Vašu EMS pošiljku možete poslati iz više od 500 pošta širom Srbije.

Spisak pošta za slanje EMS pošiljaka

Povezane usluge i informacije