MoneyGram novčana doznaka - O usluzi

MoneyGram novčana doznaka

Jednostavan transfer novca širom sveta.

Brz i pristupačan način za međunarodni transfer novca širom sveta.

MoneyGram novčana doznaka je usluga slanja i prijema novca u inostranstvo ili iz inostranstva. Usluge slanja i prijema novca obavljaju se u gotovom novcu, u valuti dinar, na šalterima ovlašćenih pošta.

Spisak pošta koje pružaju uslugu MoneyGram novčana doznaka

Slanje novca MoneyGram novčanom doznakom

Uslugu slanja novca MoneyGram novčanom doznakom Pošta pruža u dinarima, na šalterima ovlašćenih pošta. Naknadu za uslugu slanja doznake plaća pošiljalac, u skladu sa cenovnikom MoneyGram-a.

Uplaćeni iznos prilikom slanja doznake preračunava se u valutu isplate za odredišnu državu po prodajnom kursu MoneyGram-a, u trenutku uplate doznake.

Pošiljalac je u obavezi da obavesti primaoca o slanju doznake i saopšti mu podatke o: osmocifrenom kontrolnom broju, imenu i prezimenu pošiljaoca, zemlji slanja i poslatom iznosu. Na osnovu dobijenih podataka od primaoca i identifikacionog dokumenta, novac se isplaćuje naznačenom primaocu.

Pošiljalac, bez naknade, može zahtevati dodatnu uslugu – Lična poruka za primaoca, koja se sastoji od najviše 40 karaktera.

Limit za slanje po novčanoj doznaci iznosi 999.999,99 dinara.

Prijem novca MoneyGram novčanom doznakom

Usluga prijema novca MoneyGram novčanom doznakom omogućava isplatu novca na šalterima pošta u roku od najviše 10 minuta nakon uplate. Primalac ne plaća naknadu za prijem doznake.

Isplata se obavlja nakon identifikacije primaoca na osnovu važeće lične isprave. Tom prilikom, primalac saopštava osmocifreni kontrolni broj, očekivani iznos za isplatu, ime i prezime pošiljaoca, kao i zemlju odakle je novac poslat.

Isplata doznake obavlja se u dinarskoj protivvrednosti, po kupovnom kursu MoneyGram u trenutku uplate doznake u inostranstvu.

Ukoliko je transfer raspoloživ za isplatu u valuti različitoj od dinara, Pošta može ponuditi isplatu novca u dinarskoj protivvrednosti ukoliko se korisnik slaže sa ponuđenim uslovima isplate.

Prigovori

Korisnik je u mogućnosti da podnese prigovor elektronski, na imejl adresu brigaokorisnicima@posta.rs, poštom, na adresu: Javno preduzeće „Pošta Srbije“, Beograd, Funkcija usluga, Takovska 2, Beograd, PAK 135403, na internet stranici Pošte ili u bilo kojoj pošti popunjavanjem odgovarajućeg obrasca.

Povezane usluge i informacije