О нама - Огласи

Огласи и лицитације

  • ЈП „Пошта Србије“, Београд, објављује продају расходованих возила путем јавне лицитације, која ће се одржати дана 22.12.2022. године. Предмет продаје путем лицитације су путничка и теретна возила. Лицитација се реализује као продаја возила у две групе возила. За продају у заказаном термину предвиђена су возила која припадају двема ораганизационим целинама: Ужице и Чачак. Возила која су предмет лицитације, као и све неопходне податке у вези са лицитацијом, можете погледати овде.
  • Регионална радна јединица „Краљево, Чачак”, седиште у Краљеву, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 02.12.2022. године, у периоду од 11 до 14 часова, у просторијама бившег Депоа у дворишту поште 36101 Краљево 1, улица Цара Лазара 37, Краљево. Списак робе можете погледати овде.