Огласи и лицитације

  • Регионална радна јединица „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 29.10.2020. године од 11 до 14 часова, у просторијама кантине, Првомајска бр. 2-4, Суботица. Списак робе можете погледати овде.
  • Радна јединица „Београд Центар“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 03.11.2020. године од 10 до 15 часова, у просторијама поште 11000 Београд 6, улица Савска 2. Списак робе можете погледати овде.