Огласи и лицитације

  • РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор”, ПЈ „Бор“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 16.12.2019. године од 12-14 часова, у просторији анекса поште 19210 Бор 1, улица Ђорђа Вајферта 1, Бор. Списак робе можете погледати овде.
  • РЈ „Београд центар”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 17.12.2019. године од 10-15 часова, у просторијама поште 11000 Београд 6, улица Савска 2, Београд. Списак робе можете погледати овде.
  • РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда”, ПЈ „Кикинда“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 20.12.2019. године у 10:00 часова, у службеним просторијама ПЈ „Кикинда“, улица Генерала Драпшина 26, Кикинда. Списак робе можете погледати овде.
  • РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот”, ПЈ „Пирот“ објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 27.12.2019. године од 08:00 до 10:00 часова, у службеним просторијама ПЈ „Пирот“, улица Српских владара 68, Пирот. Списак робе можете погледати овде.