Огласи и лицитације

  • ПЈ „Пожаревац”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 05.08.2020. године, са почетком у 11 часова, у просторијама Подручне јединице „Пожаревац”, улица Јована Шербановића бр. 3, Пожаревац. Списак робе можете погледати овде.