О нама - Огласи

Огласи и лицитације

  • РЈ „Београдски венац”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 25.08.2022. године, у времену од 9 до 11 часова, у просторијама ресторана РЈ „Београдски венац”, улица Шумадијски трг 2а, Београд. Списак робе можете погледати овде.