Огласи и лицитације

  • ПЈ вишег ранга „Чачак”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 22.10.2021. године у периоду од 10 до 11 часова, у просторијама поште 32101 Чачак 1, ул. Градско шеталиште 28, Чачак. Списак робе можете погледати овде.
  • РЈ „Београдски венац”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 28.10.2021. године у периоду од 9 до 11 часова, у просторијама ресторана РЈ "Београдски венац" (четврти спрат), ул. Шумадијски трг бр. 2а, Београд. Списак робе можете погледати овде.