Огласи и лицитације

РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“, ПЈ „Сремска Митровица“ објављује Оглас о продаји робе садржане у неиспоручивим поштанским пошиљкама којима је истекао рок трајања. Јавна продаја биће одржана 23.10.2019. године од 10:00 часова у холу поште 22000 Сремска Митровица, ул. Краља Петра I бр.2, Сремска Митровица. Списак робе можете погледати овде.