О нама - Огласи

Огласи и лицитације

  • РЈ „Ниш”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 26.9, 27.9. и 28.9.2023. године, са почетком у 9 часова, у просторијама поште 18106 Ниш ( 1. спрат) , ул. Димитрија Туцовића 26, Ниш.
  • ПЈ „Кикинда”, објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 28.9.2023. године, са почетком у 10 часова, у просторијама поште 23300 Кикинда , ул. Генерала Драпшина 26.