Огласи и лицитације

  • Подручна јединица „Јагодина” објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 19.08.2021. године са почетком у 13 часова, у просторијама Подучне јединице „Јагодина”, Народног фронта 2, Јагодина, у сали на четвртом спрату (бивши ресторан). Списак робе можете погледати овде.
  • Подручна јединица „Кикинда” објављује оглас о јавној продаји робе садржане у неиспоручивим пошиљкама којима је истекао рок чувања, која ће бити одржана 25.08.2021. године са почетком у 10 часова, у службеним просторијама Подучне јединице „Кикинда”, Генерала Драпшина 26, Кикинда. Списак робе можете погледати овде.