Надзорни одбор

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Предузећа.

Чланови Надзорног одбора

Рођен 1948. године у Билећи, Босна и Херцеговина.

Економску стручну средњу школу завршио у Требињу, а Економски факултет на Универзитету у Београду – Приштина.

Каријеру је почео у Савезној привредној комори Београда, Групација прерађивачке ХИ, Београд, као стручни сарадник и секретар, да би је наставио у Општем удружењу хемијске и индустрије гуме Југославије, где је током осмогодишњег ангажовања напредовао до звања вишег саветника. Од 1987. до 2004. године, обавља више значајних функција у Привредној комори Југославије. Од маја 2004. године је директор ACM INT, ACMER, Београд, а током четири године, почев од 2010. године руководио је предузећем – BIO ENERGY POINT, Београд.

Поседује диплому експерта у области сертификације и ескпертизе индустријских производа у ПКЈ и више стручних сертификата. Добитник је више признања и награда за успешан рад у СПК ПКЈ и Општем удружењу хемијске индустрије и индустрије гуме Југославије.

Говори руски језик и служи се енглеским језиком.

Ожењен је, отац двоје деце.

Рођен је 1948. године, у Крушчићу, општина Кула.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1972. године.

Од 1972. до 1985. године запослен је у БИГЗ-у (Београдски издавачко графички завод) где је радио као секретар Организације удруженог рада графичке делатности, директор Правно-кадровског сектора, односно секретар ООУР-издавачка делатност.

Од 1985. до 2013. године запослен у Привредној комори Србије где је у укупно четири мандата на Скупштини Коморе именован за секретара Службе за опште послове, односно за секретара Службе за материјално-финансијске и техничко-административне послове. У старосну пензију 2013. године одлази као самостални саветник у Удружењу за креативну индустрију Привредне коморе Србије.

До 2011. године – члан, а потом и председник УО ДП „КЛУЗ-КОЗАРА“ из Београда. До 2013. године заменик члана у сталном саставу Градске изборне комисије. Добитник признања „Златни печат“ за допринос у Графичкој индустрији на сајму „Графима“ 2013. године.

Рођен је 1955. године у Приједору, Босна и Херцеговина. Основну школу и гимназију завршио је у Бугојну.

Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду.

Запослио се као приправник 1979. године у Шпедицији Бугојно, предузећу за унутрашњи и међународни друмски транспорт. Учествовао је у реализацији више инвестиционих и развојних пројеката, обављајући функцију финансијског директора, а затим генералног директора.

Од 1992. до 2001. године, радио је у Предузећу за унутрашњу и међународну шпедицију и транспорт Бетра из Београда, на пословима финансијског директора. Од 2001. до 2009. године, у Аутокомерцу из Београда, увознику и дилеру возила фолксваген и ауди, био је финансијски директор. Од 2009. до 2012. године, обављао је функциjу саветника председника Управног одбора предузeћа Дунав група агрегати из Новог Сада.

Од 2012. године, запослен је у Агенцији за реституцију, на пословима помоћника директора за финансијске послове.

Рођен је 1987. године у Београду.

Дипломирао је на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, где је успешно завршио и мастер академске студије 2018. године, чиме је стекао звање мастер инжењер грађевинарства.

Током студија учествовао је као геометар на многим пројектима, што наставља и након дипломирања, чиме је стекао десетогодишње радно искуство у геодезији и раду на терену вршећи надзор над градилиштима и обављајући послове вође тима за израду пројеката за легализацију. Од 2016. до 2019. године радио је у Градској управи Града Београда обављајући послове инжењера на инвестиционoм одржавању у Секретаријату за опште послове, а затим и послове инспектора у Секретаријату за инспекцијске послове. Тренутно је запослен у АД „Сремпут” из Руме. Именован је за одборника Градске општине Савски венац 2016. године.

Говори енглески језик.

Рођен 1981. године у Крагујевцу.

Средњу техничку ПТТ школу завршио је у Београду, а дипломирао на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу 2009. године.

Професионалну каријеру у ЈП „Пошта Србије”, Београд почео је 2004. године и обављао послове на свим технолошким радним местима, од шалтерског радника до управника поште ван реда, повремено обављао послове поштара и достављача.

Радио је у Дирекцији за писмоносне услуге, а од 2015. до 2019. године на позицији помоћника директора РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац”.

Тренутно обавља функцију директора Регионалне радне јединице „Крагујевац, Јагодина, Крушевац”.

Говори енглески и грчки језик.

Ожењен је, отац двоје деце.

Директор

Директор обавља функцију пословодног органа Предузећа. Директора именује и разрешава Влада Републике Србије, по законом утврђеном поступку.

Мира Петровић, спец. струк. економиста, рођена је 1956. године у Призрену. Гимназијско и високо образовање стекла је у Београду.

Професионалну каријеру започела је у банкарском сектору, радећи на динарским и девизним пословима, а наставила у финансијском сектору на кредитним пословима. Током 28 година радног искуства обављала је послове од банкарског приправника до руководећих позиција.

Од 2008. до 2012. године била је на позицији шефа Кабинета заменика градоначелника Београда.

2012. године изабрана је за народног посланика Народне скупштине Републике Србије.

2013. године постављена је за специјалног саветника директора ЈП „Пошта Србије”, Београд.

На изборима 2014. и 2016. године потврђен јој је посланички мандат.

Била је активни члан Одбора за евроинтеграције и Одбора за културу Народне скупштине Републике Србије.

Од 2012. до марта 2016. године била је члан Програмског одбора РТС-а.

Члан је Одбора за интерпарламентарне интеграције у актуелном сазиву скупштине.

Удата је, мајка три ћерке.

Пословодство

Мира Петровић, в.д. директора Предузећа

Рођена 1972. године у Београду. Основну школу и гимназију завршила у Београду.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1996. године.

Професионалну каријеру почиње 1997. године, као адвокатски приправник, да би 1999. године положила правосудни испит. Након тога, од 2000. до 2013. године, успешно се бави адвокатуром. У међувремену стиче Лиценцу за обављање послова стечајног управника, чиме се и бави од 2005. до 2012. године.

Године 2013. постављена је за специјалног саветника директора ЈП „Пошта Србије”, Београд, а 2014. године изабрана је на функцију извршног директора за људске ресурсе и корпоративну одговорност и члана Извршног одбора Предузећа. У периоду од 2016. до 2018. године, обављала је послове специјалног саветника директора Предузећа.

Од 2018. године именована је за извршног директора.

Поседује Сертификат о поседовању посебних знања из области права детета и кривично правној заштити малолетних лица, Сертификат о завршеној обуци медијације за стручна лица, као и Сертификат о реформи судског процеса.

Удата је, мајка двоје деце.

Рођен је 1974. године у Крушевцу.

Завршио је Прву београдску гимназију. Након одслужења војног рока, дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године.

Постдипломске студије на тему привредних друштава и јавних предузећа успешно је завршио, а магистарску тезу одбранио 2012. године, као и докторску дисертацију 2018. године, чиме је стекао звање доктора правних наука.

У ЈП „Пошта Србије” је запослен од 2000. године. У Предузећу је током своје професионалне каријере обављао имовинско-правне, технолошке и кадровске послове, а на руководећим позицијама је од 2003. године. Од 2014. године обављао је функцију члана Извршног одбора Предузећа, а затим и послове директора Функције правних послова и управљања непокретностима. Тренутно обавља функцију извршног директора Предузећа.

Активан је у научном, привредном и политичком животу. Аутор је и коаутор бројних научно-стручних радова у области пословања привредних друштава. Представник је капитала Владе Републике Србије у Скупштини акционара АД Аеродром „Никола Тесла”, Београд и председник Скупштине Друштва. Председник је Републичке изборне комисије.

Рођен је 1976. године у Београду.

Завршио је гимназију у Лимасолу (Кипар). Дипломирао је на Европском универзитету у Женеви 2000. године. Постдипломске студије на тему индустријско-економски менаџмент, Универзитета Унион, успешно је завршио 2013. године. Током своје професионалне каријере обављао је послове на руководећим позицијама, oд 2002. до 2005. године ангажован је на позицији директора представништва компаније Elin Housegerate Wien, a током периода 2005–2017. био је директор продаје у Frutti group – Вино жупа холдинг. Наредне две године, руководио је Предузећем Torbimon MMM д.о.о.

Говори енглески и руски језик. Активан је у волонтерском раду са децом и одраслима у Џудо клубу „Олимп” из Београда, где је такође волонтерски ангажован као члан Управе.

Рођена је 1979. године у Чачку, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је енглески језик и књижевност на Филозофском факултету у Приштини 2003. године. Завршила је програм мастер студија у области пословне администрације, 2007. године, на Berne University of Applied Sciences, City of London College. На Економском факултету у Београду, 2010. године нострификовала je диплому као диплому дипломских академских студија са звањем дипломирани економиста-мастер, област Пословно управљање.

2011. године уписала је докторске студије на Факултету политичких наука, а 2013. године и докторске студије на Филолошком факултету у Београду.

Каријеру започиње 2002. године као професор енглеског језика, а од 2007. године запослена је на Високој пословној школи, у Чачку, на месту предавача за пословни енглески језик и асистента за предмет маркетинг и односи са јавношћу. Од 2010. до 2012. године ангажована је као предавач на струковним и асистент на академским студијама на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду. Од 2009. до 2012. године радила је при мисији владавине права Европске уније на Косову – ЕУЛЕКС у Приштини као аналитичар српских медија. Од 2012. године унапређена је на позицију службеника за комуникацију Европске уније за север Косова. Од 2014. године ангажована је у Канцеларији Специјалног представника ЕУ на Косову/ЕУ Канцеларије. У 2017. години обављала је послове в.д. директора ОШ „Милица Павловић” у Чачку, а од 2018. до 2019. године и послове директора маркетинга на ТВ ЛАВ+ у Чачку. Запослена је као извршна директорка НВО Центар за мониторинг и активизам – ЦЕМА, Чачак, од 2015. године.

Аутор је више стручних и научних публикација и приказа.

Говори енглески, немачки и албански језик.

Нела Бојовић, шеф Кабинета

Бојана Николић, директор Функције услуга

Јелена Фишћан, директор Функције поштанске мреже

Душан Динић, директор Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја

Веселинка Тотић, директор Функције економских послова и набавки

Драгана Бојовић, директор Функције правних послова и управљања непокретностима

Гордана Симоновић Живковић, директор Функције управљања кадровима и корпоративне одговорности

Рајко Баралић, директор Пратеће функције интерне ревизије

Мирјана Рафаел, директор Пратеће функције стратегије и процене пословног ризика

Марија Трифуновић, директор Пратеће функције безбедности и заштите

Организациона структура

Организациона структура

Организациона шема Поште Србије

За обављање послова у оквиру делатности Поште Србије, којима се обезбеђује уредно и непрекидно обављање поштанског саобраћаја и обављање осталих делатности утврђених Статутом Предузећа, као и фунцкионисање Предузећа као јединственог пословног и правног субјекта, утврђени су основни организациони делови:

  • Кабинет директора Предузећа, функције и пратеће функције;
  • Радне јединице и регионалне радне јединице.