Бринемо о новим колегама

Бринемо о новим колегама

За све нове колеге, без обзира да ли имају или немају искуство у пословима за које су ангажовани, предвиђено је увођење у посао према Програму обуке увођења у посао. Циљ програма је брза и адекватна адаптација, самостално обављање послова и прихватање позитивних вредности корпоративне културе нашег предузећа.