Инфо - Сервисне информације

Почеле су са радом привремено затворене поште 23236 Нови Итебеј (Кошут Лајоша 15) и 23212 Равни Тополовац (Сутјеска 2).

Привремено се затварају следеће поште: 22416 Огар (Шумска 1) и 23269 Меленци (Завод Бања Русанда ББ).

Пошта Србије је, у сарадњи са Банком Поштанском штедионицом, обезбедила исплату пензија и социјалних давања за кориснике Банке Поштанске штедионице са навршених 65 и вишегодина живота, на шалтерима пошта, на основу једнократног Пуномоћја.

 Образац пуномоћја налази се на линку.

Пуномоћје мора садржати:

  • основне генералије, односно податке како даваоца Пуномоћја, тако и пуномоћника (име и презиме, ЈМБГ, адресу);
  • пун назив банке и број рачуна 200-xxxx-xx са којег се врши исплата (за социјална давања број рачуна није обавезан податак);
  • тачан износ новчаних средстава – бројевима и словима. (Уколико су се социјална давања исплаћивала на кућној адреси, а корисник се определи за исплату на основу Пуномоћја износ новчаних средстава није обавезан);
  • датум и место;
  • потпис даваоца Пуномоћја, односно власника рачуна.

Прихватају се и пуномоћја која су издата на обрасцу Банке, на обрасцу обајвљеном на интернет страници Народне банке Србије и сачињена у слободној форми уколико садрже све наведене елементе. Пуномоћје не мора бити оверено код надлежног органа.

Поред Пуномоћја, пуномоћник доставља лична идентификациона документа даваоца Пуномоћја и пуномоћника, и платну – чековну картицу даваоца Пуномоћја (картица се не доставља за социјална давања).

Додатне информације можете добити позивом Контакт центра Банке на број телефона 011 20 20 292, или корисничког сервиса Поште Србије на бројеве телефона 0700 100 300 или 011 3607 788.

Пошта Србије је поново успоставила међународни поштански саобраћај са Црном Гором, тако да се пријем писмоносних пошиљака, пакета (укључујући Пост-експорт – Извоз робе и ПостПак услуге) као и ЕМС пошиљака, обавља за 54 дестинациjе.

Списак дестинација можете погледати овде.

Почеле су са радом привремено затворене поште: 19103 Зајечар – Сокобањска 1; 11071 Београд 125 – КБЦ „Бежанијска коса”; 26111 Панчево 11 – Улица кестенова 4 и 35207 Поточац – Поточац ББ.

У суботу, 11. априла, и недељу, 12. априла, са корисницима ће радити поште на граничним прелазима и административним прелазима Јариње и Брњак, којима се радно време не мења.

У понедељак, 13. априла, током верског празника Ускрса по грегоријанском календару, 33 поште неће радити са корисницима. Списак пошта можете погледати овде.

Oд 9. до 11. априла  привремено се обуставља пружање Пост-експрес услугe због организовања исплате пензија.

Од понедељка, 13. априла нaставиће се  пружање Пост-експрес услуге Данас за сутра са роком уручења наредног дана до 19 часова.

Привремене измене у пружању услуга Поште Србије примењују се у складу са мерама које су на снази, а у циљу превенције ширења вируса Ковид-19 и очувања здравља и безбедности свих грађана Републике Србије.