Инфо - Сервисне информације

Од данас почињу са радом привремено затворене поште: 23209 Тараш – Маршала Тита 57; 21468 Деспотово – Трг ослобођења 21; 24215 Љутово – Слободана Принципа Сеље 367  и  24352 Торњош – Светог Стевана 5.

Поједине поште мањег капацитета од данас су привремено затворене: 23253 Конак – Маршала Тита 32; 32105 Чачак 5 – Чачански партизански одред 5; 32106 Чачак 6 – Војводе Степе 228; 21105 Нови Сад – Прва 17 ; 21312 Баноштор — Светозара Марковића 33; 21314 Нештин — Коче Поповића 2; 21428 Плавна – Моше Пијаде 28; 21434 Параге — Светосавска 61; 11278 Београд 86 – Марије Бурсаћ 49; 26348 Врачев Гај – Марка Стојановића 219.

Списак пошта које ће радити у суботу 28. марта можете погледати овде.

У недељу 29. марта поште ће радити по режиму рада радних дана, односно у интервалима у којима раде од понедељка до петка.

Почеле су са радом привремено затворене поште: Београд 64 – Заплањска 86; 11216 Борча – Братства јединства 2Г (TC Stop Shop Borča); 21105 Нови Сад – Прва 17; 21225 Радичевић – Вељка Влаховића 2; 21312 Баноштор — Светозара Марковића 33; 21314 Нештин — Коче Поповића 2; 21422 Младеново — Младена Стојановића 13; 21428 Плавна – Моше Пијаде 28; 21432 Гајдобра – Невесињска 7; 21434 Параге — Светосавска 61; 22429 Вогањ – Румска 3; 21468 Деспотово – Трг ослобођења 21; 19104 Зајечар 4 – Љубе Нешића 104; 24120 Суботица 20 – Бајски пут 58; 21311 Черевић – Краља Петра I 19;  21411 Бегеч – Краља Петра I 31;  19202 Бор 4 – Радничка 19А; 38226 Брњак – Брњак ББ; 19208 Лубница – село Лице ББ; 11421 Смедеревска Паланка – Паланачке чете 50 и  23300 Кикинда – Генерала Драпшина 26.

Допуну списка привремено затворених пошта мањег капацитета погледајте овде.

Јавно Предузеће „Пошта Србије“, Београд, у складу са Инструкцијом  о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота, коју је донела Народна банка Србије, обезбедило је посебну телефонску линију за клијенте пословних банака који су се определили за исплату пензије на кућну адресу.

Број телефона је 011/3 607 700 и доступан је радним данима и суботом од 9 до 14 часова.

Пословне банке сукцесивно, како обрађују захтеве својих клијената, достављају Пошти Србије вредносна писма за исплату на дом, која Пошта Србије доставља на адресе корисника у најкраћем року, а одмах по добијању од банака. 

Пензије се уручују у свему у складу са прописаним упутством о безбедном уручењу. 

Захваљујемо корисницима на поверењу и сарадњи.

Пошта Србије је, у сарадњи са Банком Поштанском штедионицом, обезбедила исплату пензија за кориснике Банке Поштанске штедионице са навршених 65 година и више, на шалтерима пошта, на основу једнократног Пуномоћја.

 Образац пуномоћја налази се на линку.

Пуномоћје мора садржати:

  • основне генералије, односно податке како даваоца Пуномоћја, тако и пуномоћника (име и презиме, ЈМБГ, адресу);
  • пун назив банке и број рачуна 200-хххх-хх са којег се врши исплата;
  • тачан износ новчаних средстава – у нумеричком и писаном облику;
  • датум и место;
  • потпис даваоца Пуномоћја, односно власника рачуна.

Прихватају се и пуномоћја која су дата како на прописаном обрасцу Банке, тако и у слободној форми уколико садрже све наведене елементе. Пуномоћје не мора бити оверено код надлежног органа.

Поред Пуномоћја, пуномоћник доставља лична идентификациона документа даваоца Пуномоћја и пуномоћника, и платну – чековну картицу пуномоћника.

Додатне информације можете добити позивом Контакт центра Банке на број телефона 011 20 20 292, или корисничког сервиса Поште Србије на бројеве телефона 0700 100 300 или 011 3607 788.