Инфо - Сервисне информације

Приликом предајe вредносних и откупних пошиљакa корисници или лица која су опуномоћена за предају поштанских пошиљака, дужни су да покажу личну исправу са фотографијом, ради евидентирања регистарског броја личне исправе.

Наведену процедуру поштански оператори су у обавези да спроводе у складу са Законом о поштанским услугама (који је ступио на снагу 8.11.2019. о. г.), у циљу утврђивања идентитета пошиљаоца, а ради спречавања прања новца и финансирања тероризма, као и спречавања промета робе нерегистрованих субјеката, чиме се обезбеђује и већи ниво заштите за све учеснике у токовима поштанског саобраћаја. У току примене ове процедуре ЈП „Пошта Србије” је дужна да се према подацима о пошиљаоцу односи на начин прописан законом којим се уређује тајност података.

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 29. новембра 2019. године у 11.30 часова у просторијама поште 26101 Панчево, ул. Светог Саве бр.11, Панчево.

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 25. новембра 2019. године од 14 часова у просторијама поште 35000 Јагодина, ул. Народног фронта бр.2, Јагодина.

На дан државног празника Дан примирја у Првом светском рату, у понедељак 11. новембра 2019. године, дежураће 75 пошта широм Србије. Главна пошта у Београду, у ул. Таковска 2, као и поште на граничним и административним прелазима радиће нон-стоп, осим поште на граничном прелазу Чукарка у Прешеву, која ће радити у периоду од 7 до 18.30 часова.

У Београду ће, у периоду од 8 до 15 часова, дежурати и поште: у ул. Савска 2, у ул. Главна 8, у Земуну, у ул. Шумадијски трг 2А и пошта у улици Пилота Михaила Петровића бр. 8-12. У периоду од 8 до 19 часова дежураће поште: у ТЦ „Stadion Shopping Centar”, у ТЦ „Big fashion”, у ТЦ „Shoppi Retail Park”, у ТЦ „Рајићева Shopping Center”, у ТЦ „Immo outlet centar”, у ТЦ „Нови Меркатор”, као и пошта у објекту „Univerexport” у ул. Нехруова 68Б (од 8 до 20 часова).

У Новом Саду радиће пошта у ТЦ „Mercator” (од 8 до 20.30 часова) и још 6 пошта у „Univerexpert” објектима (од 7 до 20 часова), као и по једна пошта у Сремској Каменици, Руменки, Темерину, Каћу, Бачкој Паланци и Футогу. Дежураће и 2 поште у Зрењанину у објектима „Univerexport” (од 7–20 часова), две поште радиће у Панчеву у ул. Светог Саве 11 (од 8 до 15 часова) и ул. Доситеја Обрадовића 8К (од 8 до 12 часова), као и једна пошта у Вршцу у ул. Жарка Зрењанина 15 (од 8 до 15 часова). У Сомбору ће радити две поште: ул. Доситеја Обрадовића 12 (од 8 до 15 часова) и пошта у објекту „Univerexport” (од 7 до 20 часова), а у Сремској Митровици једна пошта у ТЦ „Рода” (од 8 до 19 часова), као и пошта у Шапцу у ТЦ „Рода” (од 8 до 14 часова). По две поште радиће у Суботици: у ТЦ „Mercator” (од 8 до 20.30 часова) и у објекту „Univerexport” (од 7 до 20 часова), као и у Крагујевцу: у ТЦ „Плаза” (од 10 до 20 часова) и ТЦ „Рода” (од 8 до 20 часова), две поште у Нишу у периоду од 8 до 15 часова: ул. Вожда Карађорђа 13 и ул. Димитрија Туцовића 26. По једна пошта, у периоду од 8 до 15 часова, радиће у следећим градовима: Бор, ул. Ђорђа Вајферта 1, Ваљево, ул. Вука Караџића 5, Врање, ул. Краља Стефана Првовенчаног 49, Краљево, ул. Цара Лазара 37, Нови Пазар, ул. Авноја-а Х, Крушевац, ул. Немањина 2, Лесковац, ул. Светозара Марковића 1, Смедерево, ул. Карађорђева 10, Ужице, ул. Обилићева 2, Чачак, ул. Градско шеталиште 28, као и по једна пошта у: Зајечару, Јагодини, Параћину, Кикинди, Пријепољу, Златибору Пожаревацу, Прокупљу, Лозници и Аранђеловцу.

Списак пошта које ће дежурати током празника можете погледати у табели.

Радно време пошта на државни празник Дан примирја у Првом светском рату

Јавна продаја садржине неиспоручивих пошиљака одржаће се 23. октобра 2019. године од 10 часова у просторијама поште 22000 Сремска Митровица, ул. Краља Петра I бр.2, Сремска Митровица.“