Инфо - Сервисне информације

За време одржавања Међународног сајма грађевинарства, 22-25. априла 2024. године, пошта 11146 Београд 46 на Београдском сајму радиће по измењеном радном времену, од 22. до 24. априла: од 8 до 19 часова, 25. априла: од 8 до 17 часова.

У истом периоду 22-25. априла, на Поштином пункту на платоу испред поште 11146 Београд 46, у радном времену од 10 до 17 часова, пружаће се услуге уплате и исплате новца, мењачнице и пријема пошиљака.

Уговорна пошта 36327 Нови Пазар отворена је на адреси Саве Ковачевића 98.

Пошта 36327 Нови Пазар пружа услуге уплате и исплате новца и пријема пошиљака.

Радно време је радним данима и недељом – од 8 до 15 часова.

На основу члана 2. став 2. Закона о издавању доплатне поштанске марке („Службени гласник РС”, број 61/05) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси  У Р Е Д Б У о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2024”.

Продаја доплатне марке „КРОВ 2024” почиње 15. априла 2024. године и трајаће до 28. априла 2024. године. 

Доплатна марка износи 10,00 динара.

Пошта 23304 Кикинда почеће са радом на новој локацији у улици Милоша Великог 57 у Кикинди, у понедељак 15. априла 2024. године.

Пошта пружа услуге новчаног пословања, мењачнице и пријема и испоруке пошиљака.

Радно време поште 23304 Кикинда је радним данима од 7 до 14 часова.

У периоду 6-7. априла 2024. године, за време Међународног конгреса и сајма козметике ,,Додир Париза”, пошта 11146 Београд 46 на Београдском сајму радиће по измењеном радном времену, од 10.30  до 17.30 часова.