Инфо - Сервисне информације

Корпоративни шалтер поште 31000 Ужице, отворен је у објекту „Липа” на ужичкој Зеленој пијаци, у Николе Пашића 5В.

На шалтеру се пружају услуге уплата и исплата новца, као и пријема пошиљака. Радно време је од понедељка до петка од 9 до 16, суботом од 8 до 12 часова.

Почев од 5.4.2022. године, пошта 11276 Јаково, ул. Проте Стаматовића 12, ради у новом режиму, односно од 8:00 до 18:00 часова радним даном и суботом од 8:00 до 13:30 часова.

Ова пошта је раније радила само радним даном од 8:00 до 14:00 часова.

Корпоративни шалтер поште 35250 Параћин отпочео је са радом у оквиру новоотвореног Јединственог управног места Oпштине Параћин, на адреси Томе Живановића 10.

Шалтер пружа финансијске и поштанске услуге, у радном времену од 7.30 до 15.30 часова радним данима.

Издвојеном шалтеру гравитира око 6.180 становника центра Параћина, односно 2.455 домаћинстава, док ће рад Јединственог управног места Општине Параћин обухватити и друге институције и предузећа која пружају услуге грађанима, као што су Пореска управа, шалтер Министарства унутрашњих послова за издавање личних докумената, шалтер за социјална давања из буџета, службу  Републичког геодетског завода, Матичну службу, и друга општинска јавна предузећа и органе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративни шалтер поште 35250 Параћин отпочео је са радом у оквиру новоотвореног Јединственог управног места Oпштине Параћин, на адреси Томе Живановића 10.

Шалтер пружа финансијске и поштанске услуге, у радном времену од 7.30 до 15.30 часова радним данима.

Издвојеном шалтеру гравитира око 6.180 становника центра Параћина, односно 2.455 домаћинстава, док ће рад Јединственог управног места Општине Параћин обухватити и друге институције и предузећа која пружају услуге грађанима, као што су Пореска управа, шалтер Министарства унутрашњих послова за издавање личних докумената, шалтер за социјална давања из буџета, службу  Републичког геодетског завода, Матичну службу, и друга општинска јавна предузећа и органе.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошта 11427 Вранић почела је данас са радом у новом адаптираном простору у објекту Дома културе, на адреси Трг палих бораца и жртава фашистичког терора 2, у Вранићу.

Радно време поште је од понедељка до петка од 8.30 до 14.30 часова, суботом од 8.30 до 14 часова.

Уговорна пошта 11327 Ново Село, отворена је на адреси Краља Петра Првог 103 у Новом Селу, у објекту Дома културе (на државном путу IIA реда 158, деоница Велика Плана-Лапово).

Доставна пошта, са једним аутоматизованим шалтером и једним доставним рејоном, пружа услуге уплате и исплате и пријема пошиљака.

Радно време je од понедељка до петка од 7.30 до 12.30 часова, суботом од 8 до 12 часова.

Пошта опслужује становнике Новог Села, насеља са 1.230 становника у 370 домаћинстава. Најближа јој је пошта 11325 Марковац, удаљена 4 км.