Инфо - Сервисне информације

Пошта 23312 Банатско Велико Село почела је са радом у новом пословном простору у оквиру Месне заједнице Банатско Велико Село, на адреси Омладинска 2.

Пошта 23312 Банатско Велико Село доставна је пошта, пружа услуге новчаног пословања, као и пријема, испоруке и доставе пошиљака, за око 2.520 становника у 1.080 домаћинстава.

Радно време поште са корисницима је радним данима од понедељка до петка од 7 до 14 часова.

Пошта 22209 Засавица отворена је у улици Александра Марковића 137, у насељу Засавица II, као доставна пошта, са једним доставним рејоном и једним аутоматизованим шалтером.

Пошта пружа услуге пријема и доставе пошиљака и платне услуге – уплата/исплата.

Радно време је уторком и четвртком од 7 до 10.30 часова. 

Подручју поште 22209 Засавица гравитира 608 становника – 220 домаћинстава и 19 правних лица, а најближа пошта 22201 Засавица налази се у улици Пеке Дапчевића 93, на удаљености од 3,5 км.          

Пошта 22214 Шуљам од данас пружа услуге на адреси Слободана Бајића број 1, у насељу Шуљам општине Сремска Митровица.

Доставна пошта, са једним доставним рејоном и једним аутоматизованим шалтером, пружа услуге пријема и доставе пошиљака и платне услуге – уплата/исплата.

Радно време је уторком и четвртком од 7 до 10.30 часова. 

Гравитира јој око 630 становника – 264 домаћинстава и 13 правних лица, а најближа јој је пошта 22213 Гргуревци, у улици Палих бораца 67а, на удаљености од 2.8 км.

Уговорна пошта 35246 Стубица, отпочела је са радом на адреси Светог Романа 14 у Стубици. Пошта је организована као доставна, са једним доставним рејоном и аутоматизованим шалтером, и пружа услуге уплате и исплате, пријема, испоруке и доставе пошиљака.

Радно време је од понедељка до петка од 7 до 14 часова.

Пошта 35246 Стубица опслужује 1.800 становника у 613 домаћинстава, а најближа јој је пошта 35254 Поповац на удаљености од 5 километара.

У просторијама Месне заједнице Батајница, у оквиру јединственог управног места, на адреси Пуковника Миленка Павловића 3, отворен је издвојени корпоративни шалтер поште 11281 Београд 108.

Издвојени шалтер обавља услуге платног промета  - уплате и исплате, као и услуге пријема пошиљака.

Радно време је од понедељка до петка од 8 до 15.30 часова.