Инфо - Сервисне информације

Нова пошта 11031 Београд 131 отворена је на општини Чукарица, на адреси Часлава Вељића 13 у насељу Беле воде–Рупчине.

Пошта има два аутоматизована шалтера и пружа услуге пријема пошиљака, уплате-исплате и продају поштанских производа.

Радно време је од понедељка до петка од 8 до 19, суботом од 8 до 14 часова.

Пошта пружа услуге за 7.000 становника – 2.935 домаћинстава и 460 правних лица, а најближа јој је 11133 Београд 91 у улици Ратка Ресановића 1, удаљена око 450 метара.

Пошта 32108 Чачак почела је са радом на адреси Љубић кеј 11, на локацији досадашњег издвојеног корпоративног шалтера.

Пошта је организована као пријемна, са ширим асортиманом услуга и са два аутоматизована шалтера, на којима се обављају уплате-исплате, пријем свих врста пошиљака и продаја поштанских производа.

Радно време поште је од понедељка до петка од 8 до 18, суботом од 8 до 14 часова.

Пошти гравитира око 8.000 становника – близу 2.680 домаћинстава и 425 правних лица. Најближа пошта 32103 Чачак  налази се у Хероја Ђуракића 1 и удаљена је 900 метара.

Уговорна пошта 11013 Београд 159, отпочела је са радом у објекту супермаркета „Универекспорт” на адреси Шајкашка 20.

Пошта обавља услуге платног промета – уплате и исплате, као и пријем пошиљака у унутрашњем и међународном саобраћају.

Радно време је од понедељка до петка од 10 до 17 часова, суботом од 9 до 14 часова.

У просторијама услужног центра Градске општине Стари град у Македонској 42, отворен је корпоративни шалтер поште 11103 Београд 4.

На шалтеру се пружају услуге уплате и исплате новца. Радно време је од понедељка до петка од 8 до 15 часова.

 

У насељу Мур општине Нови Пазар на адреси Мур бб отпочела је са радом уговорна пошта 36317 Мур, организована као доставна пошта са једним доставним рејоном и аутоматизованим шалтером.

Пошта пружа услуге уплате–исплате, пријема, испоруке и доставе пошиљака, у радном времену од понедељка до петка од 8 до 16 часова, суботом од  8 до 13 часова.

Уговорна пошта опслужује становнике насеља Мур и Паралово, са 5.500 становника у 1.180 домаћинстава. Најближа пошта је 36319 Нови Пазар, на удаљености 2,5 км.