Посебне писмоносне услуге

Писмоносне пошиљке из домена универзалне услуге уручују се у следећим роковима: 2 радна дана на ужем, 3 радна дана на ширем и 5 радних дана на најширем доставном подручју поште.

Поделу доставних подручја на којима се обавља универзална поштанска услуга одређује Пошта, са обавезом да се обухвате сва насељена места у Србији.

Доставна подручја подељена су на:

 • уже доставно подручје – на коме се универзална поштанска услуга обавља сваког радног дана, а не мање од 5 дана у недељи, осим у случају државних и других празника, више силе и угрожености здравља и сигурности запослених;
 • шире доставно подручје – на коме се универзална услуга обавља најмање два пута недељно;
 • најшире доставно подручје – на коме се универзална услуга обавља најмање једном недељно.

У рокове уручења не рачунају се: дан пријема пошиљке, дани када пошта не ради или када не обавља доставу пошиљака и дани државних и верских празника који се празнују у Републици Србији.

Пронађите пошту

Повезане услуге и информације

 • Писмо

  Пошаљите писмо масе до 2 кг из најближе поште.

 • Тисковина

  Писмоносна пошиљка за слање штампаних садржаја до 5 кг.

 • Пронађите пошту

  Пронађите најближу пошту у Вашем окружењу.

 • Пронађите ПАК

  Сазнајте поштански адресни код за сваку адресу у Србији.

 • Пратите пошиљку

  Информишите се где се у сваком тренутку налази Ваша пошиљка.